c61a1271bd222e1d29955f1c0e9bd080

今日係年十五, 亦即係元宵節 , 新年淨落的桔, 除左咸柑桔, 仲有咩好整?不如今年創新D整下柑桔果醬, 好味之餘又可以搽麵包, 仲可以存放半年以上, 唔怕食唔晒添!

詳細的食譜如下:

材料:
年桔 1000g
糖 400g
水 50g

工具:
玻璃樽

步驟:
1) 先將年桔清洗乾淨, 由於年桔表皮有可能會有殘餘的農藥, 建議最好先浸水一小時以上

2) 果肉去核, 加水攪碎, 果皮則切碎備用

3) 將果肉用小火煮滾, 再加入糖及切碎的果皮 煮約15分鐘, 因為水果本身都含有水份的關係, 會釋放大量的水份, 待出水後轉為中小火

4)接下來就要因應用途來決定熄火時間了
– 如果是當果醬塗麵包用, 就盡量把水收乾, 令果醬味道變得濃郁
– 如果是用作水果茶, 就預留部份的果汁令果茶更加香甜
– 如果是用作甜品的Toping, 那就留更多的果汁待加工之用

5) 熄火後, 桔皮會因為加熱變成深橙色, 入樽後靜置半小時, 讓果膠自然凝固就完成!

小提示:
– 果醬的存放時間是根據糖的比例決定, 一般超過水果比例40%的果醬都能存放半年或以上, 如果比較喜歡健康的朋友, 可以減少糖的份量, 但要盡早享用果醬以免變壞

– 去核好煩? 把柑桔水平切開, 就會比較簡單了!

– 想果醬存放得更久?把玻璃樽放到滾水裡煮5- 10分鐘消毒殺菌, 果醬就能存放更久了!

Tagged on: